SAL7384, Act: R°357.1 (650 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°357.1  
Act
Date: 1491-02-21

Transcription

2020-03-16 by fernand BERTRAND
Item pauwel de verwe(re) rintmeest(er) van arsschot/
op heden wed(er)o(m)me ontboden sijnde bijde(n) raide va(n)d(er)/
stadt bij merten(e) bubbele(re) gielise de smet en(de) ph(ili)pe/
vande(n) breyne aengaen(de) den rinte(n) die zij op hen/
hebben d(air)af zij tande(re)n tijden alnoch bijd(er) stadt geweest/
hebben heeft geloeft bynne(n) xiiii daigen naistcomen(de)/
hue(re)n moet te hebben van des hij hen tacht(er) es/
en(de) in gevalle des nyet en gebuerde heeft deselve/
geconsenteert dat zij hue(r) recht sullen moegen/
vorde(re)n met hue(re)n scepen(en) br(ieven) soe dat behoirt op he(m)/
sond(er) dat den selve(n) e(n)nich belet bij hem oft and(er)s/
gedaen d(air)inne sal werdden cor(am) hove burg(imagistr)[o] febr(uarii)/
xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters