SAL7384, Act: R°357.2 (651 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°357.2  
Act
Date: 1491-02-21

Transcription

2020-12-26 by fernand BERTRAND
Executo(r)es h(abentur)/
Item jan de vypont sone wilen jans woenen(de) te/
lymale in p(rese)ntia heeft geloeft gielise van cortbeke/
en(de) mathijse van thuydekem als executeurs vand(en)/
testame(n)te en(de) ut(er)sten wille everarts wijle(n) m(er)chant/
inden name en(de) tot behoef der selv(er) executien de so(m)me/
van neghen rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck bone/
monete p(ro)nu(n)c curren(tis) te kersmesse naistcomen(de) te/
betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende dit voe(r) dafquiti(n)ge va(n)d(er)/
hellicht van alsulke(n) mudde corens erffelijck va(n)d(en)/
vier mudde(n) corens erffelijck d(air)aff de drie afgequete(n)/
sijn dat de voirs(creven) executeurs jairlijcx heffen(de) sijn/
opden voirs(creven) ja(n)ne de vypont en(de) sijn borghen/
behalve(n) dat de voirs(creven) executeurs de brieve va(n)d(en)/
voirs(creven) erfrinte(n) ond(er) hebben en(de) behoude(n) sulle(n) in/
hue(re)r cracht en(de) macht mette(n) beleyde d(air)op gemaict/
tott(er) tijt toe dat de voirs(creven) executeurs voldaen/
sullen sijn vand(en) voirs(creven) neghen rinsguld(en) eens/
En(de) oft soe gebuerde dat zij d(air)aff nyet voldaen en wordd(en)/
zulle(n) deselve executeurs in dien gevalle mette(n) selve(n)/
brieve(n) en(de) beleyde voirts moege(n) p(ro)cede(re)n ind(er) manie(re)n al/
oft dese gelufte niet geschiet en wa(r)e cor(am) buets(ele) vynck/
febr(uarii) xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters