SAL7384, Act: R°370.2 (677 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°370.2  
Act
Date: 1491-02-28

Transcription

2020-04-23 by fernand BERTRAND
Vand(er) q(ue)stien wesen(de) tusschen hee(re)n pete(re)n mailquar/
p(ri)este(r) en(de) ja(n)ne schar als momboire(n) vand(er) capellen/
van s(in)te lambrechts te nordrengnez t(er) eenre en(de)/
henra maroul woenen(de) te mariles en(de) denijse/
del vaul woenen(de) te pietrain t(er) ande(re) om d(er) valuacie(n)/
wille van lxvi rinsgulden(en) dair voe(r) de voirs(creven)/
tweeste p(ar)tie tegen de voirs(creven) momboirs voe(r) de/
leste publicatie vand(er) mu(n)ten ten tijde vand(en) lichte(n)/
gelde cochte(n) tschaerhout van seke(re)n bossche d(er) selv(er)/
capellen toebehoiren(de) gelegen te nordrengnez/
dwelck de coep(er)s meynden te betalen met lichten/
gelde en(de) te gestaene met xxii rinsgulden(en) goets/
gelts en(de) swaerd(er) mu(n)ten nu lopen(de) voe(r) de lxvi/
rinsgulden(en) en(de) de mo(m)boirs bij div(er)sen reden(en) t(er)/
(contra)rien sustine(re)nde en(de) des d(air)aen cleeft hebbe(n) he(m)/
gesubmitteert deselve p(ar)tie van desen in eendrach/
tige uutsprake en(de) middelinge van henricu(s)/
hanckart secretar(is) d(er) stadt van loven(e) en(de) baudu/
wijne jorijs in sulker vuegen dat zij genoech/
vand(en) gescille en(de) reden(en) van p(ar)tien hinc inde gein/
formeert zijnde hue(r) eendrachtige uuytsprake/
doen sullen mett(er) so(n)ne Promitt(entes) rat(um) renu(n)c(iantes)/
inq(uan)tu(m) cor(am) kersmake(re) vynck februarii ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters