SAL7384, Act: R°386.2 (706 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°386.2  
Act
Date: 1491-03-04

Transcription

2020-05-05 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) jan van espent heeft geconsenteert/
sijne(n) voirs(creven) medeerfgename(n) voirt te vae(re)n in sijnd(er)/
absen(tie) met alsulk(er) deyling(en) alse tusschen hen vi/
kinde(re)n begrepen es vand(en) erfgoed(en) voirs(creven) en(de) heeft/
geloeft de selve deyling(en) volcomelijck te acht(er)volge(n)/
en(de) wes sijn medeerfgename(n) d(air)af doen va(n) v(er)thiding(en)/
ende and(er)ssins dat hij dat van werde(n) houden/
sal en(de) op sijnd(er) medeerfgename(n) he(m) alsoe aengedeylt/
te worpe(n) en(de) te verthijden tyerst dat hen gelege(n) sal sijn/
alhier wed(er) te come(n) alsoe dat hen genoech sal moege(n)/
wesen bij alsoe dat sij vand(en) gelijck(en) op sijn en(de) sijns/
wijfs deel gedaen sullen hebben cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters