SAL7384, Act: R°388.2-V°388.1 (708 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°388.2-V°388.1  
Act
Date: 1491-03-05

Transcription

2020-05-07 by fernand BERTRAND
Opde invallen bij claese van wynghe voe(r) he(m)selve(n)/
pete(re)n de naen ende ja(n)ne van dormale beyde als/
mo(m)bo(r)en vand(en) ande(re)n kinde(re)n anthonijs wijle(n) van/
wynghe zuste(re)n des voirs(creven) claes inne geworpen/
meyne(n)de te moege(n) voirt vae(re)n tot des(er) instan(tie) tege(n)/
arnde meys als mo(m)bour van sijne(n) wive die zust(er)/
was vand(er) weerdi(n)ne(n) des voirs(creven) anthonijs en(de)/
moed(er) d(er) voirs(creven) kinde(re)n van wynge met thoene/
te leyden opde ande(re) pointe(n) en(de) so(m)me(n) van pe(n)ni(n)ge(n)/
ind(en) processe soe sij seyde geruert voirde(r) dan va(n)d(en)/
driehondert rinsgulden(en) d(air)af beyde de p(ar)tien/
hen gedragen hadd(en) tott(er) cleernissen van mijne(n)/
hee(re) van p(er)cke ende de voirs(creven) arnt de contrarie/
houden(de) gesustineert heeft dat voir al deselve/
sake vand(en) driehond(er)t rinsgulden(en) die anthonijs/
van mijne(n) hee(re) van p(er)cke ontfange(n) hadde uut/
crachte van zeke(re)n obligatien gegeve(n) bij joh(ann)ese van/
olmen die spruytte soe arnt seyde uuyt leveri(n)gen
//
bij clase boene te hove gedaen beslicht soude wordd(en)/
ende hue(re)n voirtganck hebben want beyde p(ar)tien/
gelijck vo(r)e hen des van dier obligatien van iii[c]/
rinsgulden(en) gedragen hadden tott(er) cleernissen/
va(n)d(en) selve(n) hee(re) van p(er)cke die d(air)op sijn cleernisse/
gedaen hadde dair hijs hem toegedroech Ende/
de wed(er)p(ar)tie p(er)siste(re)nde in hue(re)n voirnemen(e) t(er)/
contrarien dat sij soud(en) moege(n) voirtvae(re)n nae de/
voe(r) acten mette(n) thoene op de ande(re) so(m)men dairaff/
ind(en) processe geruert hadde geweest soe wel/
als mett(er) saken vand(er) voirs(creven) obligatien Es gewijst/
bij scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers dat p(ar)tien/
in weersijde(n) voirtvae(re)n sullen mett(er) cleernissen/
des abts van p(er)cke int point vand(er) voirs(creven) obligat(ien)/
van driehond(er)t rinsgulden(en) mette(n) sluyte(n) va(n)d(er)/
saken in dien en(de) dae(re)ntinden recht In scampno/
cor(am) lyefkenrode hoeve(n) buetsele vynck martii/
v[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters