SAL7384, Act: R°391.2-V°391.1 (711 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°391.2-V°391.1  
Act
Date: 1491-03-08

Transcription

2020-05-07 by fernand BERTRAND
Want gerardus de thymo al(ia)s vand(er) male als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) ond(er) den ande(re)n/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve anthonijs/
wijle(n) de gutvaris [claes st(ri)baen] giel(ise) van cav(er)soen den jonge(n)/
soe wair die gelegen sijn hem met joese peysman/
vorste(r) van des(er) stadt Alle deselve goede bynne(n)/
d(er) stadt en(de) vrijheyt van loven(e) behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende der weduwen des voirs(creven) wijle(n) anthonis/
meeste(re)n bartelmeeus(e) [vacat] hue(re)n p(rese)nt(en) man en(de)/
gielise van cav(er)soen den jongen dach van rechte/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) doen besceyden oft zij hen tegen deselve leveri(n)ge/
hadd(en) willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten/
verstreken(en) daige nyet gecompareert en zijn noch/
procur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)
//
soe verre dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen bij cleernissen des voirs(creven) vorst(er)s/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dach besceydinge gesciet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden nyet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
ende d(er) scepen(en) datme(n) de(n) selve(n) geleydden houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n)/
ende leveringe(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
come(n) es In scampno martii viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters