SAL7384, Act: R°392.1 (713 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°392.1  
Act
Date: 1491-03-07

Transcription

2020-03-16 by fernand BERTRAND
Nae dien dat op heden comen es bijden raide vand(er)/
stadt pet(er) de becke(re) scrijnmake(r) te kynne(n) geven(de) hoe/
dat zeke(re) p(er)sone(n) h(ier)bynne(n) wae(re)n ende ond(er) den ande(re)n/
een van buyte(n) geheete(n) jan kapeniers van beetse d(air)af/
hij begeerde seke(re) cleerniss(en) van he(m) te hebben(e) en(de) oick/
van henr(icke) prince scepman als seke(re)n pe(n)ni(n)gen/
die hij tande(re)n tijden betaelt soude hebben anne/
van diepe(n)poel ind(en) name en(de) van wegen huers/
soens gecome(n) vand(en) zoene(n) wijle(n) zijns vad(er)s jans/
vande(n) putte bege(re)nde alsoe voirts want die/
aflivich soud(en) moege(n) wordde(n) en(de) de voirs(creven) jan/
verre geseten was dat sij clee(re)n soud(en) bij eede des/
he(m) kenlijck was aengaen(de) de(n) selve(n) pe(n)ningen/
bij he(m) betaelt d(er) voirs(creven) anne(n) te weten(e) van xl/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de) de rinte van/
thien jae(re)n loepen(de) xxviii rinsguld(en) d(air)af de pe(n)ni(n)ge(n)/
ond(er) de wet van werchte(r) gestaen hadd(en) en(de) bekint/
hadde deselve anne die vande(n) selve(n) pete(re)n ontfa(n)g(en)/
te hebben nae uuytwijsen(e) van eend(er) quitan(cie) bij huer/
gegeve(n) vand(er) daet xiiii[c] lxxxiiii den xxvii dach/
in mey en(de) hebbe(n) deselve henr(ic) de prince en(de) de/
voirs(creven) jan kapeniers h(ier)op bij eede ond(er)vraecht/
zijnde bijd(en) borg(er)meest(er) en(de) d(er) wet gecleert dat/
pet(er) de becke(re) voirs(creven) zeke(re) pe(n)ning(en) gegeve(n) heeft/
anne van diepe(n)poel tot hale(n) en(de) dat zij dair/
bij wae(re)n mair en wete(n) niet hoe vele en(de) dat/
dat was vand(en) pe(n)ni(n)gen die te werchte(r) gestaen/
hadden ond(er) wet t(er) causen vand(en) zoene(n) comen(de)/
van des voirs(creven) huers soens vad(er) ja(n)ne wijle(n)/
vand(en) putte Act(um) in cons(ili)[o] opidi p(rese)nt(ibus) oeghe/
sub(stitu)[to] burg(imagistro) et aliis de cons(ili)[o] martii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters