SAL7384, Act: R°392.2-V°392.1 (714 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°392.2-V°392.1  
Act
Date: 1491-03-08

Transcription

2020-03-16 by fernand BERTRAND
Nae dien dat hier voirmaels henrick molema(n)/
bried(er) voir meye(r) en(de) scepen(en) inde banck op een/
nyeuwe heeft aengesproken een zeker erve met/
zijnd(er) toebehoirte(n) geheete(n) dext(er)ken gelege(n) inde
//
coestrate ende sijn aensprake in dien geslote(n) alsoe/
zijne(n) raet gedroech hopen(de) alsoe d(air)mede de voirt te/
vae(re)n en(de) willem van lele als procur(eur) cocus poilly/
en(de) sijnd(er) consorte(n) heeft gesustineert t(er) (contra)rien mits/
zeke(re)n vonnessen in desen tande(re)n tijden gegeve(n)/
dat deselve henrick in desen verdoelt soude/
wesen om van nyews wed(er)aen te spreken te/
voirde(r) want hij sustineerde dat tselve vonnesse/
diffinitijff was dair tege(n) de voirs(creven) henrick/
r(e)plice(re)nde seyde neen en(de) dat inden selve(n) vonnesse/
ger(e)s(er)veert stont alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen was p(rese)nte(re)nde oick sijne(n) eedt dat hij alsnu/
zeke(r) ande(r) ende voirde(r) cleernisse in zijne(n) rechte(n)/
dienen(de) bevond(en) hadde en(de) hoepte te bevi(n)den(e) om/
tott(er) voirs(creven) zijnd(er) aensprake(n) en(de) geluften in dien/
nu corts gedaen te comen(e) hopen(de) alsoe dat de/
voirs(creven) sijn wed(er)p(ar)tie nairde(r) antweerd(en) soude/
oft vand(en) voirs(creven) sijnd(er) ae(n)sprake(n) versteken te zijne/
deselve de (contra)rie als bove(n) sustine(re)nde Es gewese(n)/
t(er) manissen smeyers in alsoe v(er)re de voirs(creven) he(n)rick/
zijne(n) gep(rese)nteerden eedt doet dat de voirs(creven) sijn/
wed(er)p(ar)tie sculdich soude sijn nairde(r) te antw(eer)d(en)/
op sijn aensprake en(de) conclusie corts wed(er)o(m)me/
ind(er) selv(er) sake(n) bij hem gedaen In scampno martii/
viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters