SAL7384, Act: R°399.2 (734 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°399.2  
Act
Date: 1491-03-10

Transcription

2020-06-16 by fernand BERTRAND
Want jouffr(ouwe) katlijne vand(er) eycken weduwe/
meest(er)s jans wijle(n) van duysborch als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir huer wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
vand(er) nat soe wair die gelegen sijn huer met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r)/
van libbeke oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende de(n) selve(n)/
ja(n)ne vand(er) nat en(de) sijne(n) wynne dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen/
tege(n) deselve leveringe hadd(en) willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
nyet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hem bij rescripte anthonijs van wynge/
smeyers van libbeke gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
gewesen voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
d(er) voirs(creven) geleydd(er) niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) der selv(er) geleydd(er) houd(en)/
soude inde macht van hue(re)n beleyde scep(enen) brieve(n)/
en(de) leveringe(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
come(n) es In scampno martii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters