SAL7384, Act: R°412.2 (747 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°412.2  
Act
Date: 1491-03-14

Transcription

2020-07-04 by fernand BERTRAND
Item jan masille sone baudewijns woenen(de) te/
longeville in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekindt/
genome(n) te hebben(e) van maha del vacherie wed(uw)[e]/
jamairts wijle(n) de hese cu(m) tutore alsulke(n) goed(en)/
en(de) landen als deselve maha heeft en(de) houden(de)/
es ter coker a longeville ond(er) de thiende en(de)/
heerlich(eit) van bouler en(de) d(air)omtr(int) Te houd(en) en(de) te/
hebben van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van sesse jae(re)n lanck duer(en)de elcx jairs d(air)enbynne(n)/
alle de voirs(creven) goede ald(air) gelegen om en(de) voe(r) een/
mudde corens goet en(de) payabel cu(m) va(n)no et pe(n)na/
mate van loven(e) s(in)te andriesmesse apostels te/
betalen(e) quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] Behalve(n) dat vand(en) drie/
ierste(n) jae(re)n naistcomen(de) de voirs(creven) wynne egheene(n)/
pacht geve(n) en sal mits dat de voirs(creven) goed(en) en(de)/
land(en) int geheel brake gelegen hebben en(de) alnoch/
It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) land(en) sal moegen wynne(n) en(de) werve(n)/
alsoe vele alst he(m) believe(n) sal ende nyet voirde(r)/
It(em) es insgelijcx vorweerde dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande bloet laten sal tot sijne(n) afsceyd(en)/
It(em) es oick vorw(eer)de dat de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) goede nyet en sal sculdich sijn te meste(n)/
noch te bete(re)n voirde(r) dan he(m) believe(n) sal It(em)/
sal de voirs(creven) wynne moegen afhouwen/
alsulke(n) bossche als d(er) selv(er) maha toebehoirt/
aldair gelegen en(de) moege(n) truncke(n) heggen/
en(de) hage(n) alsoe verre als die d(er) selv(er) toebehoe(re)n/
Ende alle dese vorw(eer)d(en) cor(am) hoeve(n) buetsele/
martii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters