SAL7384, Act: R°418.5-V°418.1 (756 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°418.5-V°418.1  
Act
Date: 1491-03-22

Transcription

2020-07-12 by fernand BERTRAND
Aldair inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) lodewijck van schore secretar(is) d(er) stadt van/
loven(e) geleydt sijnde nae des(er) stadt recht tot/
allen den goede(n) de(n) have en(de) erve jans wijlen/
tserheyns al(ia)s stamelarts heeft doen lesen tselve/
beleyt met oick den missive(n) vand(er) leveringen
//
van twee p(er)den bijde(n) meye(r) van atte(n)hove(n) gedaen/
en(de) begeert deselve goede voe(r) sijne wettige gebreke/
bezund(er)t van ix burg(oensche) guld(en) en(de) den costen hem/
en(de) sijne(n) beleyde aengewesen te wordd(en) Ende/
henric(us) vasont de jonge dat scutten(de) en(de) beletten(de)/
gesustineert heeft met sijne(n) beleyde opde selve/
gelev(er)de goede te p(ro)cede(re)n Te voirde(re) want hij/
sustineerde voe(r) geleydt te sijne al mochte(n) beyde/
hue(r) beleyde op eene(n) dach gesciet sijn oft ten/
minste(n) deselve aleve(n) oudt wesen Te voirde(re) oick/
want de schult van sijne(n) scepen(en) br(ieven) verscheene(n)/
was en(de) des voirs(creven) lod(ewijcx) schult noch nyet al/
ut(er)lijck nochtans d(air)inne genoech consente(re)nde dat/
sij gesamend(er) hant half en(de) half hue(r) sculd(en) neme(n)/
soud(en) aende selve goede ond(er) den beleyde begrepe(n)/
nemelijck van tgheene dat henricus kynde/
vercocht te hebben(e) mette(n) selve(n) beleyde eve(n) verre/
lodewijck verwachte(n) woude de t(er)mijne(n) die/
deselve henricus de coep(er)e van dien geg(even) hadde/
Dair tege(n) deselve lodewijck replice(re)nde dede/
segge(n) want de voirs(creven) ts(er)heyns aflivich was/
en(de) henricus de goede meestdeel vercocht hadde/
ende d(air)mede sijne(n) wille en(de) proufijt dede/
sond(er) hem lod(ewijcke) yet te willen geve(n) oft kenne(n) (contra)rie/
en(de) bove(n) zeke(re)n gelueft(en) die hij hem d(air)af ged(aen)/
hadde van welke(n) geloefte(n) en(de) digniteyte(n) soe/
sustineerde hij dat hem de gelev(er)de goede blive(n)/
en(de) volge(n) soud(en) tot sijnd(er) scult behoeff en(de) dat/
henric(us) acht(er)volgen(de) de(n) selve(n) geloeft(en) hem soude/
late(n) te bate(n) come(n) voe(r) deen hellicht des hij/
vand(en) goed(en) getoge(n) hadde met meer woirdd(en)/
hincinde Es gewijst bij scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) henricus/
nae kenne(n) bij he(m) ged(aen) den voirs(creven) lod(ewijcke) en(de) sijne(n)/
beleyde sal laten volgen deen hellicht van/
allet tgheene des vand(en) voirs(creven) goede comen es/
oft comen sal vand(en) vercochte(n) goed(en) ende oick/
van tgheene dat d(air)af alnoch te vercoepe(n) es om al/
gelijck tussche(n) hen gedeylt te wordd(en) soe v(er)re/
desselfs lodewijcx wettig(e) gebreken he(m) bestrecke(n)/
sulle(n) In scampno cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters