SAL7384, Act: R°420.2-V°420.1 (760 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°420.2-V°420.1  
Act
Date: 1491-03-22

Transcription

2020-07-17 by fernand BERTRAND
Want bartelmeeus vand(er) elst al(ia)s vand(er) velde als/
procur(eur) des goidshuys van vrouwe(n)p(er)cke en(de) pauwels/
oliviers die oick als procur(eur) desselfs goidshuys/
h(ier)voirmaels geleydt sijnde nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve lijsbette(n) sveren weduwe pet(er)s wile(n)/
dillen soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) drossete van rotselair/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende de conde ten huyse d(er)/
voirs(creven) lijsbette(n) en(de) ottens van scho(r)e huers tegewoir/
dichs mans want sij vluchtich sijn geweest heeft/
doen doen om te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) oft zij oft yemant/
and(er)s hen tege(n) deselve leveri(n)ge hadd(en) wille(n)/
oppone(re)n Aldair zij op heden oft yemant and(er)s
//
als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert/
en zijn noch oick procur(eur) van hue(re)n wegen/
de voirs(creven) bartelmeeus als procur(eur) voirs(creven) altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen bij rappoirte en(de) cleerniss(en)/
giel(is) eveloghe d(er) stadt bode behoirlijck gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) de conde ten huyse/
der voirs(creven) gehuyssche(n) gedaen en(de) gesciet te sijne/
gewesen hebbe(n) voir een vonnesse wair de/
wed(er)p(ar)tie va(n)d(en) voirs(creven) procur(eur) nyet en compareert/
ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) de(n)/
selve(n) procur(eur) houd(en) soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
martii xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters