SAL7384, Act: R°425.2 (768 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°425.2  
Act
Date: 1491-03-24

Transcription

2020-07-28 by fernand BERTRAND
Want peter van haecht al(ia)s vand(er) dijlen als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve claes [wijle(n)] van zellair en(de) katlijne(n)/
loedekens sijnd(er) huysvrouwe(n) soe wair die gelege(n)/
sijn hem met joese peysman vorste(r) van des(er) stadt/
alle deselve goede bynne(n) der stadt en(de) vrijheyt/
van loven(e) gelegen heeft doen leve(re)n en(de) d(er) voirs(creven)/
katlijne(n) dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) heeft doen besceyd(en)/
aldair zij niet en compareerde noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen en(de) de voirs(creven) geleydde trecht voirt/
versocht heeft Soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij cleernissen/
des voirs(creven) vorst(er)s behoirlijck gebleken heeft de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet te/
zijne gewesen voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten/
opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen de(n) selven/
geleydden houd(en) soude inde macht van sijne(n)/
beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) come(n) es In scampno martii/
xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters