SAL7384, Act: R°425.3-V°425.1 (769 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°425.3-V°425.1  
Act
Date: 1491-03-24

Transcription

2020-07-28 by fernand BERTRAND
Want lijsbeth dassel weduwe ansems wijle(n) jovet/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir hue(r) wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve wille(m)s de boix
//
soe wair die gelegen sijn huer met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r) van gemblours/
oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) willem(me)/
dach van rechte te compare(re)n in de banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyde(n)/
die p(er)sonelijck compareerde ende inde contu(m)ac(ien)/
consenteerde de voirs(creven) weduwe trecht voirt/
versueken(de) Soe verre dat de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen vand(en) consente/
d(er) contu(m)acien des voirs(creven) willems genoech gebleke(n)/
heeft gewijst hebben voir een vonnesse datmen/
d(er) selv(er) geleydd(er) houde(n) soude inde macht va(n)/
hue(re)n beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringen/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es/
In scampno martii xxiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters