SAL7384, Act: R°451.1 (811 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°451.1  
Act
Date: 1491-04-13

Transcription

2020-10-07 by fernand BERTRAND
Item mag(iste)r robertus virili renu(n)c(ians) heeft geloeft/
inne te staene jouffr(ouwen) m(ar)griete(n) wittema(n)s weduwe/
joes wijle(n) absoloens van alsulken twee en(de) dertich/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck als deselve weduwe/
tot behoef van gregorio bode van rijssele alhier/
ond(er) wet gestelt heeft m(ar)tii penultima a(n)no xc om/
die den selve(n) bode gegeve(n) te wordden(e) oft sijn actie/
hebben(de) in alsoe v(er)re deselve weduwe behoirlike/
quitan(cie) hadde vand(en) meest(er)ssen dair joes hue(r) zone/
gewoent hadde ind(er) stadt van rijssele als voir sijn/
montcosten ende op alsoe deselve dese pe(n)ni(n)g(en) trecken(de)/
stelle(n) soude borchtocht van weerlike(n) p(er)soene(n) bynne(n)/
der stadt geseten van met eend(er) betalinge(n) te gestaene/
en(de) wes cost oft last zij d(air)om hadde oft soude moege(n)/
hebben dat zij die aend(en) selve(n) borg(en) verhale(n) soude/
moege(n) Dwelck de voirs(creven) meest(er) robertus geloeft en(de)/
bekint heeft mits desen ind(er) manie(re)n voirs(creven) en(de)/
deselve pe(n)ni(n)g(en) oick ontfange(n) te hebben(e) Inde est/
fideiussor mag(iste)r reverus de lyefke(n)rode opde voirw(er)d(en)/
en(de) manie(re)n voirs(creven) Et p(ri)mus cor(am) kersmake(re) buets(ele)/
aprilis xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters