SAL7384, Act: R°461.3-V°461.1 (829 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°461.3-V°461.1  
Act
Date: 1491-04-22

Transcription

2020-09-25 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
ja(n)ne pet(er)sels t(er) eenre en(de) pete(re)n de becke(re) scrijnmake(r) t(er)/
ande(r) zijd(en) als van sesthien rinssche gulden(en) drie en(de)/
eene(n) halve(n) st(uvers) min die de voirs(creven) jan peete(re)n eysschen(de)/
was seggen(de) deselve jan dat zij met malcande(re)n/
gerekent hadde(n) ende dat peet(er) hem alsoe vele/
sculdich bleve(n) was ende geloeft hadde die te betalen(e)/
oft af te doene aen henr(icke) bilien van scrijnhoute/
dwelck deselve jan tege(n) henr(icke) bilien voirs(creven) gecocht/
hadde en(de) d(air)voe(r) gehoude(n) was d(air)tege(n) de voirs(creven)/
peet(er) antwerden(de) heeft tselve ontkindt seggen(de) dat/
de voirs(creven) jan peet(er)sels in hem gehoud(en) was uut/
saken van zeke(re)n scrijnhoute navolgen(de) eend(er) cedulle/
die deselve peet(er) exhibeerde bege(re)nde dat he(m) dat/
cortte(n) soude nae den welke(n) de wethoud(er)s den/
thoen des voirs(creven) jans gehoirt hebben(de) en(de) in des/
bij he(m) vo(r)e verhaelt was genoech in dien volcomen(de)/
Es get(er)mineert en(de) uutgesproken dat de voirs(creven)/
peet(er) sculdich soude sijn den voirs(creven) ja(n)ne t(er) stont op/
te leggen(e) en(de) te betalen(e) de xvi rinssche gulden(en)/
iii(½) st(uvers) min oft die af te doene aen henr(icke) bilien als
//
vo(r)e soe de wairheyt gedrage(n) hadde In desen/
ger(e)s(er)veert den selve(n) pete(re)n zijn actie ende recht/
van des he(m) de voirs(creven) jan tacht(er) soude moege(n) wese(n)/
uut saken vand(er) cedulle(n) voirs(creven) oft and(er)ssins In/
cons(ili)[o] opidi aprilis xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters