SAL7384, Act: R°462.3-V°462.1 (832 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°462.3-V°462.1  
Act
Date: 1491-04-23

Transcription

2020-09-25 by fernand BERTRAND
Want hubrecht cleymans al(ia)s sluyte(re) als procur(eur)/
jans vanden velde geleydt sijnde nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en) beyde/
have en(de) erve arnts van rillair henricx wijle(n) storms/
ende jans wijlen cottens soe wair die gelegen sijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r)/
van haecht oft zijne(n) stadhoude(r) en(de) aend(en) drossete/
van keerb(er)ghe oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen levere(n) ende barbele(n)/
cottens sust(er) des voirs(creven) jans wijle(n) cottens peete(re)n/
vand(er) paelt lodewijcke de vleeschouwe(re) en(de) joese/
pauwels dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyd(en) oft/
zij hen dair tege(n) hadd(en) wille(n) oppone(re)n aldair/
sij op heden als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert/
en sijn de voirs(creven) procur(eur) jans vand(en) velde altijt
//
compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de) Soe/
verre dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen bij rescript(e) hubrechts/
cleyma(n)s meyers tot haecht en(de) bij rescripte/
vrancx cleymans dross(ete) van keerb(er)ge(n) gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge/
gesciet te sijne gewesen hebben voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) nyet/
en compareert ten opstaen(de) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datme(n) de(n) selve(n) geleydd(en) houd(en) soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es behalve(n)/
dat willem(me) vand(en) dijcke de welke als op hed(en)/
compareerde en(de) sijn(en) medepleg(er)s volge(n) sulle(n) alsulke(n)/
hoye en(de) stroe alleene als bynne(n) sijne(n) plate(n) es en(de)/
de vruchte(n) staen(de) op sijn erve sond(er) alleene tgelt/
vand(en) houte In scampno aprilis xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters