SAL7384, Act: R°486.1 (864 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°486.1  
Act
Date: 1491-05-04

Transcription

2020-10-23 by fernand BERTRAND
Dair voe(r) den raide vand(er) stadt comen sijn e(n)nige goede/
ma(n)nen hen dragen(de) als mage vrinde en(de) mo(m)bo(r)en vand(en)/
ombejaerd(en) natuerlik(en) sone jans wijlen cappart tegen/
pete(re)n vand(en) hoeve(n) ende sijne(n) sone als geleydt totten/
goed(en) desselfs wijle(n) jans bege(re)nde om te scutten dexecutie en(de)/
vercopinge die deselve geleydde soud(en) willen doen ov(er)/
de goede desselfs wijle(n) jans die den voirs(creven) sijne(n) natuer/
lik(en) sone bij testamente gemaict en(de) gelaten moegen/
sijn den selve(n) geleydd(en) ond(er)wesen te wordd(en) dat hij rekeni(n)ge/
bescheyt en(de) cleerniss(en) vand(en) wettig(en) gebrek(en) deselve geleydde/
d(air)aen hebben mach dade en(de) van tgheene des men he(m)/
d(air)af sculdich es zij wa(r)en bereet soe sij seyden ind(en)/
name vand(en) kinde die gewete(n) te cuelen opte leggen/
en(de) te betalen en(de) voirde(r) costen ende moeyten te scouwen/
Wairop deselve geleydde te kenne(n) gaf hoe sijn br(ieven)/
en(de) beleyde en(de) de kennesse van dien behoirde inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) d(air) hij he(m) p(rese)nteerde/
trecht te geve(n) ende te neme(n) en(de) onverlet in dien te/
staene nyet tegenstaen(de) tgheene des d(air)af ald(air) gevord(er)t/
mocht sijn en(de) was wel te vreden d(air)op te v(er)gade(re)n/
t(er) stont en(de) de rekeni(n)ge van sijne(n) gebreke(n) voir goede/
mans te v(er)claren Behalve(n) he(m) altijt d(er) actien sijnd(er)/
scepen(en) br(ieven) en(de) beleyde en(de) de kennesse van dien inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) voirs(creven) heeft/
den raidt vand(er) stadt geappointeert en(de) gecleert/
dat p(ar)tien navolgen(de) d(er) p(rese)ntatien vand(en) geleydd(en)/
bij een gaen sulle(n) en(de) rekene(n) en(de) oft sij niet en conne(n)/
d(air)inne v(er)accorde(re)n dat sij vand(en) gebreke(n) in dien/
en(de) vand(en) voldoeni(n)g(en) d(er) scepen(en) br(ieven) rechts tegen/
malcande(re)n plegen sullen inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) dair dat behoirt Act(um) in (con)s(ili)[o]/
opidi maii iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters