SAL7384, Act: R°487.3 (867 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°487.3  
Act
Date: 1491-05-09

Transcription

2020-10-23 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat brued(er) gheert de feyte(re) co(n)vers/
en(de) rintmeest(er) des goidshuys van ons(er) liev(er) vrouwen/
van gruene(n)dale in suenien geleg(en) behoirlijcke p(ro)cu(r)atie/
en(de) macht hebben(de) van desselfs goidshuys wegen in/
allen hue(re)n saken (et)c(etera) inhouden(de) ond(er) den ande(re)n dat/
deselve oick soude moege(n) eene(n) oft meer p(ro)cure(re)n ind(er)/
maten deselve p(ro)cu(r)atie behoirlijck ond(er) desselfs/
godsh(uys) zegel bezegelt dat uutwees heeft gesubstitueert/
uut crachte d(er) selv(er) joh(ann)ese van nuwenborch ja(n)ne de/
swertte(re) en(de) joese van rotselair aut In allen desselfs/
goidsh(uys) saken q(ue)stien en(de) gescillen (et)c(etera) in melio(r)i forma/
Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buetsele/
vynck maii ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters