SAL7384, Act: R°489.3 (871 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°489.3  
Act
Date: 1491-05-10

Transcription

2020-11-04 by fernand BERTRAND
Vand(en) xxiiii rinsgulden(en) eens die willem hubrechts/
eysschen(de) was henr(icke) neve al(ia)s opten steenwech vand(en)/
coepe vand(er) hellicht van eene(n) stucke lants opten/
steenwech ond(er) den roesselberch gelege(n) welke/
hellicht deselve henrick tege(n) den selve(n) willem(me)/
gecocht heeft sijn p(ar)tien bij middele van vrind(en)/
veraccordeert vand(en) gescille dat sij dien aengaen(de)/
tege(n) malcande(re)n hadden vand(er) valuatien ende/
and(er)ssins alsoe dat deselve henr(ick) en(de) henr(ick) sijn sone/
geloeft hebbe(n) ind(ivisim) d(en) selve(n) willem(me) d(air) voe(r) te betale(n) xxiiii/
pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck goed(er) mu(n)te(n) deen hellicht d(air)af ts(in)t/
jans(mis)s[e] naistc(omende) en(de) half te bamesse d(air)nae q(uo)l(ibet) ass(ecu)[tu(m)] cor(am)/
duffle pynnock maii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters