SAL7384, Act: R°493.5-V°493.1 (882 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°493.5-V°493.1  
Act
Date: 1491-05-13

Transcription

2020-11-07 by fernand BERTRAND
Item jan van rode meye(r) des p(re)laets sgodshuys van/
vlierbeke in sijne(n) hove te bynckem in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontfang(en) [te] hebben(e) van arnde hanckart
//
de so(m)me van vijftich stuv(er)s bone monete uut saken/
van zeke(re)n v(er)schenen(en) pontpe(n)ni(n)g(en) vand(en) coope van/
zeke(re)n erfgoed(en) gelege(n) te byncke(m) voirs(creven) v(er)crege(n) bij ja(n)ne/
hubrechts tege(n) de mo(m)boirs katlijne(n) vand(er) wympen/
voir welke pontpe(n)ni(n)g(en) de voirs(creven) meye(r) de selve/
goede tweewerf in co(m)me(r) gedaen hadde Promitt(ens)/
null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) prout geloven(de) de selve jan/
in alsoe v(er)re hij deselve pe(n)ni(n)gen tonrechte getoge(n)/
heeft dat hij die wed(er)ke(re)n sal den voirs(creven) arnde/
cor(am) pynnock buetsele maii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters