SAL7384, Act: R°501.2-V°501.1 (898 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°501.2-V°501.1  
Act
Date: 1491-05-17

Transcription

2020-11-14 by fernand BERTRAND
Want bertelmeeus de vos als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck voir sijn wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve henricx wile(n)/
pet(er)s en(de) jans wijlen p(er)soens soe wair die gelege(n) sijn
//
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r)/
van halen oft zijne(n) stadhoude(r) te meenssele alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den kinde(re)n/
en(de) erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n) henricx pet(er)s en(de)/
d(er) weduwen en(de) kinde(re)n des voirs(creven) wijle(n) jans/
p(er)soens dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden/
oft zij hen tege(n) deselve leveri(n)ge hadde(n) willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige nyet gecompareert en zijn noch oick p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen bij rappoirte en(de) cleernissen cornel(ijs) reyns/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besceydinge gesciet te sijne gewesen hebben voir/
een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en)/
niet en compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datme(n) den selve(n) geleydd(en) houde(n) soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es Behalve(n) jasp(er)e/
van ov(er)wynge oick geleydt sijnde totte(n) goed(en) des voirs(creven)/
henricx wijle(n) pet(er)s onverlet alsoe v(er)re als bevond(en)/
wordt sijn beleydt oud(er) te zijne In scampno maii/
xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters