SAL7384, Act: R°552.1 (976 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°552.1  
Act
Date: 1491-06-11

Transcription

2021-01-28 by fernand BERTRAND
Vande(n) cortsele dat reyner clercx begeert heeft hem/
gedaen te wordd(en) van ja(n)ne dillen als pechtene(re) van/
he(re)n ja(n)ne zedelaere religieux van heyliche(n) cureyt van/
wersbeke van zeke(re)n lande(n) die de voirs(creven) reyner/
in pechtinge(n) genome(n) heeft vand(en) voirs(creven) ja(n)ne dille(n)/
uuyte(n) goede(n) en(de) thiend(en) die de voirs(creven) jan dille(n) genome(n)/
hadde tege(n) den voirs(creven) p(er)soen van wersbeke welke/
cortsel jan dille(n) niet doen en woude gem(er)ct dat de/
voirs(creven) her jan zedele(re) hem gheen cortsel en meynde/
te doene overmits dien dat de pechtinge tusschen hen/
geschiet d(air)aff mentie mocht maken d(air)aff nochtan/
jan dillen hoepte de (contra)rie met rechte te crijgen besund(er)t/
nad(er) schad(e) en(de) gelegenth(eit) vand(en) tijde voirled(en) van/
welke(n) geschillen noch deen noch dande(r) p(ar)tien v(er)leken/
en wae(re)n Es uutgesproken en(de) geseeght bijd(en) raide/
vand(er) stadt dat de voirs(creven) jan dille(n) en(de) her jan/
zedele(re) met malcande(re)n v(er)like(n) soud(en) mett(er) mi(n)nen oft/
mette(n) rechte van hue(re)n geschille(n) en(de) die alsoe beslichte(n)/
om d(air)entinden de questie wesende tusschen den selve(n)/
ja(n)ne dillen en(de) reyne(re)n voirs(creven) beslicht te wordden alsoe/
men bevinden soude behoiren(de) In cons(ili)[o] opidi junii xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters