SAL7384, Act: R°559.3-V°559.1 (992 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°559.3-V°559.1  
Act
Date: 1491-06-14

Transcription

2021-02-04 by fernand BERTRAND
Want wouter hazaert als procur(eur) he(re)n everarts/
sandre p(ri)est(er)s cureyt van glymes geleyt sijnde nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den/
goeden beyde have ende erve olyviers olyvier/
en(de) henricx olyvier sijns vad(er)s soe wair die geleg(en)/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n)/
aende(n) meye(r) van glymes oft zijne(n) stadhoudere/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
ende den voirs(creven) p(er)sone(n) ende arnde de weiz dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)
//
scepen(en) van loven(e) heeft doen besceyden oft zij hen/
tegen deselve leveri(n)ge hadden willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige nyet/
gecompareert en zijn noch oick procur(eur) van hue(re)n/
wegen de voirs(creven) procur(eur) altijt compare(re)nde en(de)/
trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rappoirte en(de) cleernissen jans vande(n) bossche d(er)/
stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
gewesen hebben voir een vonnesse wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden nyet en compareert/
ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
junii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters