SAL7384, Act: R°563.3-V°563.1 (1005 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°563.3-V°563.1  
Act
Date: 1491-06-19

Transcription

2021-02-18 by fernand BERTRAND
Item wout(er) vanden tymple heeft geeyscht zijn/
naird(er)scap op alsulke(n) huys en(de) hoff mette(n) beemde(n)/
d(air)acht(er) en(de) den toebehoirte(n) gelijck die gelegen sijn/
inde mynd(er)brued(er)strate buyte(n) de bynne(n) porte tussche(n)/
de goede ja(n)nis pynnock natuerlicx en(de) de goede/
willems wijle(n) catseurs t(er) eenre de goede claes de/
kersmake(re) en(de) henr(ix) willems t(er) ande(re) strecken(de) acht(er)w(er)t/
tott(er) broecstrate(n) die welke goede meest(er) jan mota/
onlanx leden gecrege(n) heeft tege(n) ja(n)ne roelofs sone/
wijle(n) gorts offe(re)nde en(de) setten(de) d(air)toe deselve wouter
//
ond(er) scepen(en) van loven(e) hier nae bescreve(n) gout ende/
silver te weten(e) twee guld(en) rijd(er)s en(de) eene(n) guld(en) hong(er)sch(en)/
ducaet en(de) xlv rinsgulden(en) ii stuv(er)s in alrehande/
paymente ende d(air)toe noch sesse silve(re)n schalen de/
borde v(er)gult elcke soe hij seecht van thien onchen/
p(rese)nte(re)nde ende geloven(de) oft dair yet gebrake te voldoen(e)/
navolgen(de) d(er) rechtv(er)dig(er) come(n)scapen in pe(n)ni(n)g(en) oft/
and(er)ssins soe den coop en(de) betalinge van dien gesciet/
es ende voirts allet gene and(er)s d(air)toe te doen(e) dat/
hij van rechts wegen om tott(er) selv(er) vervardering(e)/
te come(n) sculdich es te doen(e) cor(am) lyefkenrode buets(ele)/
junii xix Ego hanckart h(ab)eo Addendum/
[vacat] q(ua)r(e) bo(n)if(icati)[o] f(a)c(t)a/
est et mota h(abet) denar(ios)/
depo(s)itos julii xxiii/
a(n)no xci/
Inde stat van desen/
sesse schale(n) sijn hier/
bracht in payme(n)te/
xlii r(ins) g(ulden) en(de) vi st(uvers)/
Voir dese ii guld(en) rijd(ers)/
sijn gebracht vii st(uvers)/
in pay(mente)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Add.
Date: 1491-06-19
LanguageNederlands
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters