SAL7384, Akte: V°105.2 (177 van 1041)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°105.2  
Act
Datum: 1490-08-21

Transcriptie

2018-11-08 door fernand BERTRAND
Want jan vande(n) dijcke van bergheycke met/
brieve(n) vand(er) stadt heeft doen bescrive(n) ghijs/
brechte lambrecht ghijben sone oick va(n) bergheyck/
die hem als poirte(r) van des(er) stadt van zijne/
zeke(re) scult dairaf den dach van rechte den/
selve(n) poirte(r) betekent diende op in donder/
daighe lestlede(n) en(de) den selve(n) poirte(r) ten selve(n)/
donderdaighe lestlede(n) noch oick op heden/
als ten verstreken(en) daighe va(n) rechte nyet/
gecompareert en es en(de) de voirs(creven) jan vand(en)/
dijcke trecht versocht en(de) hem te rechte gep(re)senteert/
heeft Soe hebben de scepen(en) van loven(en) t(er)/
manissen smeyers gewesen voir een vonnesse/
ghelieft den selve(n) ja(n)ne vand(en) dijcke zijn/
voirs(creven) p(rese)ntacie te doen teken(en) dat hij dat/
doen mach en(de) heeft hij voirde(r) gebreck dat/
hij gae aend(en) borg(er)meeste(r) In scampno augusti xxi
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2014-09-02 door Dieter Peeters