SAL7384, Akte: V°114.2 (195 van 1041)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°114.2  
Act
Datum: 1490-08-28

Transcriptie

2018-11-26 door fernand BERTRAND
Want meest(er) gheert van baussele als geleydt/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en)/
tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve jans/
wile(n) beenhouwe(r) jans berchs en(de) jaspars van/
otte(n)borch soe wair die gelegen sijn hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r)/
van halen oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) de(n) erfge/
name(n) des voirs(creven) jans wijle(n) beenhouwe(r) ja(n)ne/
berchs en(de) jaspa(r)en voirs(creven) dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) doen besceyde(n) oft zij hen d(air) tege(n)/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op hede(n)/
als ten verstreken(en) daighe niet gecompareert/
en zijn noch procur(ator) van hue(re)n wege(n) hem/
d(air) tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydde(n) altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebbe(n) scepen(en) van loven(en) t(er) manisse(n) smeyers nae/
dat hen bij rapporte giel(is) eveloghe des(er) stadt/
bode behoirlijck gebleke(n) heeft de voirs(creven) leve/
ringhe en(de) dachbesceydinghe geschiet te/
zijne gewese(n) voir een vonnesse Wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n) nyet en com/
pareert ten opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en)/
datme(n) de(n) selve(n) geleydde(n) houd(en) soude inde/
macht va(n) sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)ge(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es In/
scampno augusti xxviii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2014-09-02 door Dieter Peeters