SAL7384, Act: V°133.2-R°134.1 (217 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°133.2-R°134.1  
Act
Date: 1490-09-14

Transcription

2018-12-23 by fernand BERTRAND
Item gielis van cav(er)chon in p(rese)ntia heeft gekindt/
en(de) gelijdt gehave(n) te hebben en(de) ontfange(n) va(n)d(en)/
edelen en(de) moegen(de) h(er)toge willem(me) h(er)toge te/
gulcke en(de) totte(n)berghe greve te ravensb(er)ge/
hee(re) te heynsb(er)ghe te dyest te zichene (et)c(etera) en(de)/
dit uut hande(n) mathijs vande(n) rode rintmeest(er)s/
des voirs(creven) h(er)toge(n) in zijne(n) voirs(creven) lande van/
dyest de so(m)me van thien rinsschegulden(en)/
uut sake(n) vande(n) twintich rinsgulden(en) die/
de voirs(creven) gielis jairlijcx en(de) erffelijck heeft/
en(de) houden(de) es opde goede chijse rinten en(de)/
pachte(n) des voirs(creven) h(er)toge(n) vercrege(n) tege(n) hee(re)n/
jacoppe wijle(n) greve van salmen bescreve(n)/
in zeke(re) scepen(en) brieve van loven(en) en(de) ande(re) d(air)op/
gepasseert vallen(de) jairlijcx te twee t(er)mijne(n)/
te weten(e) deen helicht d(air)af te bamisse en(de) dand(er)
//
helicht te paesschen en(de) dit van eene(n) t(er)mijne/
van paessche(n) lestleden Bekynnen(de) hem de voirs(creven)/
gielis vande(n) voirs(creven) t(er)mijne van paessche(n) lestled(en)/
en(de) allen ande(re)n voirleden(en) t(er)mijne(n) van voe(r) de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn van paessche(n) lestlede(n) verschene(n)/
volcomelijck genoech gedaen te zijne Scelden(de)/
d(air)af quijte den voirs(creven) h(er)toghe zijne(n) h(er)toghe/
rintmeest(er) voirs(creven) en(de) hue(re) goede en(de) alle ande(re)/
des quitan(cien) behoeven(de) cor(am) hoeve(n) vynck septe(m)br(is)/
xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters