SAL7384, Act: V°143.2-R°144.1 (231 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°143.2-R°144.1  
Act
Date: 1490-09-16

Transcription

2018-12-22 by fernand BERTRAND
Want henrick van ravescote als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot alle(n)/
den goede(n) beyde have en(de) erve gielchon garijn/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) va(n)/
des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van cumptich/
oft sijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) gielchon dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft hij hem/
d(air)tegen hadde wille(n) oppone(re)n Aldair hij op hede(n)/
als ten verstreken(en) daighe niet gecompareert/
en es noch procur(eur) van sijne(n) wegen hem dair/
tegen oppone(ren)de den voirs(creven) geleydde(n) altijt
//
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebbe(n)/
scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij rapporte wout(er)s van boenrode d(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringhe/
en(de) dach besceydinghe geschiet te zijne gewesen/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveringe(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es In scampno septembr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters