SAL7384, Act: V°146.1-R°147.1 (242 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°146.1-R°147.1  
Act
Date: 1490-09-18

Transcription

2019-01-17 by fernand BERTRAND
Want jacop wittemans die als procur(eur) gheerts/
vanden velde geleydt sijnde nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) tot allen den goede(n) beyde have/
en(de) erve jans wijlen vand(er) deme(re)n en(de) pet(er)s zijns/
soens soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van arsschot/
oft zijne(n) stadhoude(r) tot testelt Alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den weduwe(n)/
kinde(re)n en(de) erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n) jans en(de)/
pet(er)s dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft/
zij hen dair tegen hadden wille(n) oppone(re)n Aldair/
zij op heden als ten verstreken(en) daighe niet gecom/
pareert en sijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem/
dair tegen oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden/
ind(en) name als vo(r)e altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(en) Soe hebben scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rapporte/
boudewijns bellens des(er) stadt bode behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach bescey/
dinghe geschiet te sijne gewesen voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet
//
en compareert ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datmen den selven geleydden houden soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es In/
scampno septembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters