SAL7384, Act: V°152.2 (261 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°152.2  
Act
Date: 1490-09-25

Transcription

2019-01-15 by fernand BERTRAND
Want meest(er) jacop boegarts als procur(eur) willems/
boegaerts zijns brued(er)s de selve willem geleydt/
sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve h(er) henr(ix)/
wijle(n) le begge soe wair die gelegen sijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r)/
van melain oft sijne(n) stadhoude(r) Alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) pete(re)n da(m)moede/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft hij hem dair/
tege(n) hadde willem oppone(re)n Aldair hij op hede(n)/
als ten verstreken(en) daighe niet gecompareert en/
is noch procur(eur) van zijne(n) wegen hem dair tege(n)/
oppone(re)nde de voirs(creven) meest(er) jacop procur(eur) als bove(n)/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rapporte pauwels bierman/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ghe en(de) dach besceydinghe gesciet te zijne/
gewesen voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleyden niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
houde(n) soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es In scampno septembr(is) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters