SAL7384, Act: V°163.3 (284 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°163.3  
Act
Date: 1490-10-06

Transcription

2019-01-29 by fernand BERTRAND
Ter meyni(n)gen dat deselve m(ijn) hee(re) mits desen hem/
sal moege(n) behulpe(n) om van tide te tijde en(de) van dage/
te dage uut claes hande(n) als hij yet ontfange(n) sal/
hebben dat he(m) altijt ov(er)gelevert te wordde(n) gelijck/
de voirs(creven) claes renu(n)c(ians) dat geloeft heeft d(air)voe(r)/
de voirs(creven) m(er)ten tott(er) voirs(creven) so(m)men toe voir he(m) v(er)antw(er)t/
heeft ende om voirt d(air)mede te verhalen en(de) vercrige(n)/
rekeni(n)ghe bewijs et reli(qua) van allen den bewinde/
dat de voirs(creven) claes uut saken vand(en) voirs(creven) procu(r)acien/
hebben sal vand(en) goeden rinte(n) profijten vervalle(n)/
des voirs(creven) goidshuys in e(n)nig(er) manie(re)n Et p(ri)m(us) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters