SAL7384, Act: V°167.3-R°168.1 (295 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°167.3-R°168.1  
Act
Date: 1490-10-12

Transcription

2019-02-05 by fernand BERTRAND
Want jacop witteman als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve lodewijcx wijlen wittema(n)s/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van zichen(en) oft/
zijne(n) stadhoude(r) te mole(n)beke alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) ja(n)ne wittema(n)s/
brued(er) des voirs(creven) wilen lodewijcx dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft hij hem/
d(air)tegen hadde willen oppone(re)n Aldair hij/
op heden als ten verstreken(en) daighe niet/
gecompareert en is noch procur(eur) van zijne(n)/
wegen hem d(air)tegen oppone(re)nde den voirs(creven)
//
geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
boudewijns bellens des(er) stadt bode behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach/
besceydinghe geschiet te sijne gewesen voir/
een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaene/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en)/
houde(n) soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es In scampno octobr(is) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters