SAL7384, Act: V°168.1 (297 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°168.1  
Act
Date: 1490-10-12

Transcription

2019-02-01 by fernand BERTRAND
Want jouffr(ouwe) katlijne van langrode weduwe/
jans wijlen de witte die uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) ov(er)langhe jae(re)n gepassert houden(de)/
en(de) besitten(de) es vijfthien mudde(n) rocx mate van loven(en)/
erffpachts vallen(de) jairlijcx ts(in)te andriesmesse apostels/
aen en(de) op thoff van daelhem goirts wijlen de melte(re)/
mette(n) huysen hove(n) wynnen(de) beempde(n) eeusselen/
boeg(ar)de en(de) alle ande(re) toebehoirte(n) houden(de) tsamen/
sesthien boende(re)n oft d(air)omtrint gelijck die gelege(n)/
sijn inde prochie van hev(er)le bierbeke en(de) cortbeke/
ov(er)loe in div(er)se(n) stucke(n) en(de) plaetse(n) ald(air) huer oft/
gielise eveloghe d(er) stadt bode in hue(re)n name/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
met eene(n) open(en) placcate van des(er) stadt gescreve(n)/
aen alle officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n en(de) mercke/
van doerne en(de) henricke zijne(n) brued(er) dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair/
tegen hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair sij op hede(n)/
als ten verstreken(en) daighe niet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem dair/
tegen oppone(re)nde de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebbe(n)/
scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyer(s) nae dat/
hen bij cleernissen des voirs(creven) gielis eveloghe/
bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besceydinghe geschiet te sijne aend(en) meyers/
van hev(er)le bierbeke en(de) cortbeke ov(er)loe gewesen/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) niet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) dat d(er) selv(er) jouffr(ouwe) katlijne(n) houden/
soude inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno octobr(is) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters