SAL7384, Act: V°174.2 (310 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°174.2  
Act
Date: 1490-10-16

Transcription

2019-02-07 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) jan van braempt en(de) lijsbeth sijn huysvr(ouwe)/
hebbe(n) geloeft indivisim den voirs(creven) woute(re)n helscheviers/
en(de) ja(n)ne katlijne(n) en(de) margriete(n) sijne(n) kinde(re)n in alsoe/
v(er)re de voirs(creven) goede oft hue(r) p(er)soene bescadicht wordde(n)/
uut sake(n) vand(en) voirs(creven) croene(n) lijfrinten dat zij den selve(n)/
woute(re)n en(de) zijne(n) kinde(re)n altijt d(air)aff costeloes en(de) scadeloes/
houde(n) sulle(n) en(de) ontheffen voirts hebben geloeft de voirs(creven)/
jan en(de) sijn huysvrouwe dat in gevalle de voirs(creven)/
croene lijftochte(n) bynne(n) den leven(de) live des voirs(creven) wout(er)s/
huers vad(er)s niet afgeleeght oft gequete(n) en wordt/
dat zij dan die aende(n) voirs(creven) joh(ann)ese vullincx en(de)/
zijnd(er) huysvr(ouwe) oft den lancxst leve(n)de van hen beyde(n)/
die cuele(n) sulle(n) moete(n) en(de) de voirs(creven) ande(re) kinde(re) d(air)aff/
geheelijck ontlaste(n) het wa(r)e van pri(n)cipale oft acht(er)/
stellighe pachte(n) van dien voir en(de) eer de selve jan/
oft sijn huysvrouwe enich part oft portie van des/
voirs(creven) wout(er)s goede have oft erve die hij nae sijn/
doot acht(er)laten sal e(n)nichssins sullen moege(n) aenveerde(n)/
cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters