SAL7384, Act: V°184.2-R°185.1 (338 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°184.2-R°185.1  
Act
Date: 1490-10-26

Transcription

2019-02-17 by fernand BERTRAND
Want lambert duffay als procur(eur) pet(er)s piret [welke pet(er)] geleydt/
sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve reymers wijlen/
le bonnier soe wair die gelegen sijn hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) va(n)/
melain oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den kinde(re)n/
en(de) erfgenamen des voirs(creven) wijle(n) reymers dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen/
dair tegen hadde(n) willen oppone(re)n Ald(air) zij op/
heden als ten verstreken(en) daige niet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem dair/
tegen oppone(re)nde de voirs(creven) lambert als procur(eur)/
ind(en) name als bove(n) altijt compare(re)nde et trecht
//
voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen bij rescripte boudewij(n)s/
henry smeyers van melain voirs(creven) gebleken heeft/
de voirs(creven) leveringhe dach besceydinge geschiet/
te sijne gewesen voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydd(en) niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en)/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es In scampno octobr(is) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters