SAL7384, Act: V°187.1 (344 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°187.1  
Act
Date: 1490-10-30

Transcription

2019-02-26 by fernand BERTRAND
Den dach van rechte op heden dienen(de) voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(en) tusschen he(re)n lodewijcke pynnock ridde(r)/
meye(r) te loven(en) (et)c(etera) aenlegge(r) t(er) eenre en(de) joncke(re)n ph(ilip)e baillet/
hee(re) te ned(er)lynthe(r) verweerde(r) t(er) ande(r) zijden hebbe(n) huyge/
van udekem als lieuten(ant) en(de) walter(us) braken als procur(eur)s/
des voirs(creven) meyers van loven(en) en(de) joh(ann)es taelmans als/
procur(eur) des voirs(creven) jonck(e)r(e) ph(ilip)s uutgestelt en(de) gecont(inueert)/
tot op van heden ov(er) acht daige(n) naistcomen(de) om/
alsdan bijden voirs(creven) joh(ann)ese taelma(n)s inden name/
als vo(r)e sijn bescheyt te bringen(e) des hij aengaen(de)/
hue(re)n gescille(n) hebben mach In scampno octobr(is) p(en)ulti(m)a
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters