SAL7384, Act: V°192.3 (356 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°192.3  
Act
Date: 1490-11-06

Transcription

2019-03-03 by fernand BERTRAND
Item hebben de selve p(er)soene(n) geloeft indivisim dat zij t(er)/
manissen des voirs(creven) bertelmeeus en(de) pensionar(is) aut alt(er)i(us)/
noch bringe(n) sulle(n) voir scepen(en) van loven(en) twee loffelike/
borghen voir de voirs(creven) lijfpen(sien) d(air)mede zij te vreden en(de)/
wel verwairt sullen moege(n) sijn cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters