SAL7384, Act: V°193.3 (359 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°193.3  
Act
Date: 1490-11-08

Transcription

2019-03-03 by fernand BERTRAND
Item arndt de brieve(re) al(ia)s mu(n)te(re) als procur(eur) des goidshuys/
van gempe heeft geheelick quijtgescouwen tot behoef/
jans de grote alsulken recht actie en(de) toeseggen alse/
tselve goidshuys e(n)nichsins van wegen jouffr(ouwe) lijsbette(n)/
sbriev(er)s geheete(n) smu(n)ters sijnd(er) sust(er) ald(air) geprofessijt soud(en)/
moege(n) hebben tot e(n)nige(n) erfgoed(en) die de selve jan de/
groote oft sijn vad(er) arnt de groote vercreg(en) heeft tege(n)/
sege(re)n van ned(er)hem en(de) die de selve jan houden(de) es/
d(air)af sij tegen malcande(re)n gedient hebben ind(en) hoff/
d(er) jouffr(ouwe) ha(n)narts te ned(er)velpe sup(er) eisd(em) bonis/
ac o(mn)i iu(r)e no(m)i(n)e d(i)c(t)i mo(na)sterii ad opus d(i)c(t)i joh(ann)is/
groote mo(do) de(bi)[to] renu(n)c(iantis) et effestucan(tis) Promitt(ens) sat(isfacere)/
si q(uid) coram eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters