SAL7384, Act: V°195.2-R°196.1 (367 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°195.2-R°196.1  
Act
Date: 1490-11-09

Transcription

2019-03-17 by fernand BERTRAND
Want willem van leefdale als procur(eur) oliviers van/
ranst welke olivier geleydt sijnde nae des(er) stadt recht
//
voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve phi(lip)se/
baillet en(de) jouffr(ouwe) cecilie van lynthe(r) zijnd(er) medegeselli(n)ne/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden meye(r) van oplynthe(r) oft sijne(n) stadhoude(r)/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den/
voirs(creven) gehuyssche(n) dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden/
oft zij hen d(air)tegen hadd(en) wille(n) oppone(re)n Aldair zij/
op heden als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem d(air)tege(n)/
oppone(re)nde de voirs(creven) procur(eur) altijt compare(re)nde en(de)/
trecht voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte jans/
vande(n) bossche des(er) stadt bode behoirlijck gebleken/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet/
te sijne gewesen voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten opstaene/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen de(n) selve(n) geleydd(en) houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es In scampno/
nove(m)br(is) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters