SAL7384, Act: V°202.3 (378 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°202.3  
Act
Date: 1490-11-13

Transcription

2019-04-03 by fernand BERTRAND
Item margriete weduwe raes wijlen van baussele t(er)/
eenre zijden ende g(eer)t van wynde van halen t(er) ande(re)/
hebben bij huerd(er) beyder gemeyne(n) consente uutgestelt/
en(de) verlingt t(er) beden van enigen vrienden den dach/
die op heden dienen(de) es voe(r) de wet van halen om/
te v(er)coepen des voirs(creven) g(eer)ts en(de) sijns wijfs goede have/
en(de) erve totte(n) voldoen van hue(re)n scepen(en) brieve(n) die zij/
heeft op den selve(n) g(eer)de en(de) sijn goede van sesse rinssche/
gulden(en) lijfpen(sien) mette(n) acht(er)stelle coste en(de) co(m)me(r) totten/
naisten sat(er)daighe nae si(n)te andries dach naistcomen(de)/
om alsdaen te diene(n) in hue(re)n rechte alsoe dien op hed(en)/
ind(en) rechte gedient soude hebben Ende totte(n) v(er)coepe/
voirs(creven) oft de weduwe nyet vernuegt en wordt bynne(n)/
middelen tijde heeft de voirs(creven) g(eer)t sijn consent gegeve(n)/
nu als dan en(de) dan als nu de voirs(creven) sijn goede te/
moegen v(er)coepen bijd(er) voirs(creven) weduwen en(de) huer gebreck/
dairaen te verhalen cor(am) lyefkenrode hoeve(n) nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters