SAL7384, Act: V°215.3-R°216.1 (394 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°215.3-R°216.1  
Act
Date: 1490-11-22

Transcription

2019-05-16 by fernand BERTRAND
Item arnt za(n)nen woenen(de) te roesbeke die op henr(icke) van/
bollenberge gevolght heeft in rechte te thiene(n) van/
zeke(re)n haeff(liken) goed(en) bynne(n) der stadt van loven(en) ende/
elswair gelegen dairaff tsterfhuys was te loven(en)/
in p(rese)ntia heeft gerenu(n)tieert ende geheelijck vertege(n)/
vande(n) selve(n) vervolghe te thiene(n) voirs(creven) begonne(n)/
ende innegesteken bijd(en) voirs(creven) arnde tegen den/
selve(n) henr(icke) dien hij aldair hadde dairvoe(r) doen co(m)me(re)n/
Ende dat gedaen hebben deselve arnt ter eenre/
ende henrick van bollenberghe t(er) ande(re) van allen/
en(de) yegewelke(n) den selve(n) goed(en) ende gescille(n) die zij/
tegen malcande(re)n moege(n) hebben comen(de) spruyten(de)/
uut saken vand(er) selv(er) versterffenissen hen gesub/
mitteert ende verbonde(n) in arnoldu(m) kyp gerard(um)/
van baussele ende henr(icum) hanckart in sulk(er) vuege(n)/
dat deselve p(ar)tien huer meyni(n)ge ende besceyt/
bijden voirs(creven) arbit(er)s bringe(n) sulle(n) om die gewete(n)/
en(de) volcome(n) infor(ma)cie d(air)af gehadt hue(r) eendrechtige/
uutsprake d(air)aff te doene sond(er) uutsplijten bynne(n)/
xv daige(n) naistcomen(de) geloven(de) deselve p(ar)tien nu/
alsdan ende dan alsnu deselve hue(r) eendrechtige/
uutsprake te acht(er)volgen(e) opde pene van thien croene(n)
//
te betalen(e) bijden gene(n) die dier niet acht(er)volge(n) en soude/
willen tderdendeel den hee(re) tderdendeel der stadt/
ende dand(er) derdendeel der ande(r) p(ar)tien deselve uuyt/
sprake acht(er)volgen(de) cor(am) lyefkenrode vynck nove(m)br(is)/
nove(m)br(is) xxii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters