SAL7384, Act: V°224.2 (414 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°224.2  
Act
Date: 1490-11-27

Transcription

2019-05-14 by fernand BERTRAND
Want jan carbeel als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) tot allen den goeden beyde have ende erve/
henricx wile(n) gordyen soe wair die gelegen sijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende meyers van/
haecht ende campenhout oft hue(re)n stedehoude(re)n te/
ned(er)hockerzeele alle deselve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende katlijne(n) gordyen docht(er) des voirs(creven) wile(n)/
henricx woute(re)n ende janne gordyen oems ende/
momboirs der selv(er) katlijne(n) dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) doen/
besceyden oft zij hen dair tege(n) hadd(en) wille(n) oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige niet gecom/
pareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem/
d(air)tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt compa/
re(re)nde ende trecht voirt versueken(de) Soe hebben/
scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rappoirte jans vande(n) bossche des(er) stadt/
bode behoirlijck gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveringhe/
ende dach besceydinge geschiet te sijne gewesen/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaene smeyers/
ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en) houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno nove(m)br(is) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters