SAL7384, Act: V°241.3 (444 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°241.3  
Act
Date: 1490-12-07

Transcription

2019-07-01 by fernand BERTRAND
Want joha(n)nes bouwens als procur(eur) jans vand(en) messien/
geleydt sijnde voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en) beyde have/
ende erve wout(er)s wile(n) raspe jans wile(n) ghielis willems/
wile(n) ghielis en(de) willems sijns soens soe wair die gelege(n)/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meye(r) vand(er) ghete(n) oft zijne(n) stadhoude(r) te ned(er)wynde/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende/
ja(n)ne raspe als erfgename des voirs(creven) wile(n) wout(er)s ja(n)ne/
scollens als erfg(ename) des voirs(creven) wile(n) ghielis en(de) henricke/
ghielis als erfg(ename) des voirs(creven) willems wile(n) ghielis dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair tege(n) hadd(en)/
wille(n) oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wege(n) hem d(air)tegen oppone(re)nde den voirs(creven) geleydd(en)/
altijt compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers naedat/
hen bij rappoirte thiebouts steenweeghs des(er) stadt/
bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
ende dach besceydinghe geschiet te sijne gewesen/
voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaene smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
houden soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en)/
br(ieven) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
in scampno decembr(is) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters