SAL7384, Act: V°251.2-R°252.1 (464 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°251.2-R°252.1  
Act
Date: 1490-12-15

Transcription

2019-07-26 by fernand BERTRAND
Item jan vand(en) dorpe als meye(r) oft stedehoude(r)/
tot byncke(m) heeft geloeft aengaen(de) den pe(n)ning(en) die/
voirmaels ond(er) de wet alhier gesedt zijn geweest bij/
arnde hanckarts tot behoef vand(en) naed(er)scape bij hem/
innegesedt vand(en) coope der erffelijcker goed(en) wijle(n)/
pet(er)s vand(er) wympe(n) ende marie(n) kempene(re) zijns wijfs
//
te byncke(m) geleg(en) die jan hubrechts tege(n) e(n)nig(en) hem/
dragen(de) als mombour linkens vand(er) wympe(n) der voirs(creven)/
gehuyssche(n) docht(er) en(de) gecreg(en) hadde ende dair/
in de selve arndt recht van naed(er)scape(n) meynt te hebbe(n)/
ende alsoe de pe(n)ning(en) alhier t(er)tijt vand(er) deposicie(n) meer/
ghedragen(de) dan twee hondert rinsch gulden(en) onder de wet/
alhier ov(er)mits dien dat de wethouders van byncke(m) dair/
inne genoech consente(re)nde die niet en dorste(n) aenverde(n) om/
der orlog(en) o(n)veylicheit en(de) periculoesen tijd(en) wille ende/
de welcke de stadt van loeven(en) uuyt des sgeens hande(n)/
die die onder hadde(n) aenveert heeft ind(en) selve(n) tijde vand(er)/
lest(er) orlogen In p(rese)ntia heeft geloeft dat hij op in maendaige/
naistcomen(de) alhier ind(er) stadt bringen sal twee oft drie scepen(en)/
van byncke(m) dair onder die pe(n)ning(en) sculdich zijn te staen(e)/
met volcomen(en) laste in desen [va(n)d(en)] ande(re)n hue(re)n medegesellen/
om de selve pe(n)ning(en) uuyt(er) stadt hande(n) alhier te halen/
ende met he(m) te drage(n) Ende hier voe(r) heeft gesproke(n)/
en(de) es des voirs(creven) jans borge bleve(n) pet(er) vand(er) hoeve(n)/
de jonghe que(m) ip(s)e joha(n)nes promisit exin(de) inde(m)pne(m)/
releva(r)e cor(am) hoeve(n) buetsele decembr(is) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters