SAL7384, Act: V°252.1 (466 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°252.1  
Act
Date: 1490-12-16

Transcription

2019-07-04 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) katlijne p(er)soens met consente/
ende bijsijne des voirs(creven) claes gielbous huers/
mans in p(rese)ntia heeft gekindt ende gelijdt/
dat den voirs(creven) janne hue(re)n man ende hue(r)/
bynne(n) den leven(de) live desselfs wijlen jans/
huers mans des twee jair oft d(air)omrint geled(en)/
mach sijn afgeleeght ende afgequeten es/
bijden momboirs van s(in)te berbelen cappelle(n)/
doen t(er)tijt wesende eene(n) rinssche gulden(en)/
erffelijck van alsulken acht rinssche gulden(en)/
erffelijck als henrick vand(er) stappen adriaen/
van thiene(n) jan van poddeghem claes berthijns/
ende otte vanden putte als meest(er)s en(de) mo(m)boirs/
vand(er) voirs(creven) cappelle(n) opten xviii dach junii int/
jair xiiii[c] ende lxxxv inden name ende van/
wegen der selv(er) cappellen bekindt hebben/
voir scepen(en) van loven(en) den voirs(creven) janne/
pet(er)s Bekynnen(de) huer vande(n) selve(n) rinssche/
gulden(en) erffelijck ende allen jairlijcxsche(n) pachte(n)/
die dairaff verschene(n) souden moegen sijn/
tot opden dach van heden volcomelijck/
genoech gedaen te zijne Scelden(de) dairaff de/
voirs(creven) momboirs de voirs(creven) capelle ende/
alle ande(re) des quitan(cien) behoeven(de) volcomelijck/
quite Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare)/
prout cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters