SAL7384, Act: V°253.1 (468 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°253.1  
Act
Date: 1490-12-16

Transcription

2019-07-03 by fernand BERTRAND
Van alsulken questien ende geschillen als jouffr(ouwe) katlijne/
van groesbeke weduwe wout(er)s wijle(n) vincke uutstaen(de) heeft/
gehadt tegen janne vincke ende oick deselve jan in/
manie(re)n van reco(n)ventien tege(n) deselve weduwe ter caus(en)/
van zeke(re)n uutsprak(en) tussche(n) deselve p(ar)tien op div(er)sen/
hue(re)n gebrek(en) en(de) pointe(n) die zij tege(n) malcande(re)n/
uutstaen(de) hadden gebuert en(de) geschiet bijd(en) rade der/
stadt van loven(en) vand(er) daet junii xx a(n)no lxxxvii/
d(air) inne deselve alnoch duyst(er)ness(en) ende div(er)se diffrente(n)/
ende verstand(en) hadd(en) ind(en) welken zij niet en conste(n)/
v(er)accode(re)n hebbe(n) hen de selve p(ar)tien voirs(creven) en(de) elck/
van hen dien aengaen(de) en(de) des dair aen cleven(de) en(de)/
dependeren(de) mochte wesen op heden verbond(en) inde/
eendrechtige mi(n)like uutsprake vand(en) p(er)sone(n) navolgen(de)/
die zij tsame(n) en(de) elck van hen bij gemeyne(n) accoerde d(air)toe/
genome(n) ende gecoren hebben om d(air)aff bijd(er) selv(er) uutsprake(n)/
verleken te werden(e) die zij d(air)aff alsnu soud(en) mogen/
doen(de) wes(en) te weten(e) gielese van duffle rase van grave/
lodewijcke van schore meeste(re)n b(er)telmeeuse kyp en(de) joh(ann)em/
heyms wissele(r) d(er) stadt van loven(en) geloven(de) elck van/
hen van werd(en) te houd(en) sond(er) dair tege(n) e(m)mermeer te/
comen(e) oft te doen(e) bij he(n)selve(n) oft yemand and(er)s opde/
verbuerte van hue(re)n geschille(n) en(de) eyssche(n) die zij deen/
den ande(re)n soud(en) moge(n) yesschen(de) sijn oft tege(n) malcande(re)n/
desen aengaen(de) uutstaen(de) moge(n) hebben alsoe dat genoech/
zij soe wes bijd(en) selven segge(re)n in desen uutgesproken/
en(de) geseit sal werd(en) cor(am) hoeve(n) buetsele decembr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters