SAL7384, Act: V°259.3 (479 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°259.3  
Act
Date: 1490-12-18

Transcription

2019-07-22 by fernand BERTRAND
Op heden inde banck voir meye(r) ende scepen(en) heeft/
arndt hanckart versocht bij zijne(n) voirsprake(n) ind(er)/
saken ald(air) hangen(de) ombeslicht tussche(n) he(m) t(er) eenre/
ja(n)ne lenarts ende marien couckerouls t(er) ande(r) zijd(en)/
als dat zij eene(n) dach voe(r) al neme(n) soude(n) om hue(r)/
toenisse te volleyde(n) gem(er)ct der lancheyt vand(en)/
tijde dien zij in dien gehadt hadd(en) hoopen(de) dat/
tselve gebue(re)n soude sond(er) lang(er) te v(er)trecken p(rese)nte(re)nde/
de selve arndt Want zij soude(n) moege(n) allege(re)n/
ende seggen dat joh(ann)es vasont dien zij noch/
te leyde(n) hadde(n) niet wel te passe en wa(r)e dat/
zij d(air) leyden twee scepen(en) ende eene(n) secretar(is) op dat/
hen beliefde om d(air)aff een ynde te hebbe(n) dair/
tege(n) de voirs(creven) jan ende marie sustineerd(en) en(de) seyde(n)/
dat zij hen devoir tot heer toe gedaen hadde(n)/
ende alnoch doen woude(n) hoopen(de) dair mede/
te gestaen(e) sond(er) e(n)nige(n) ut(er)lijck(en) dach te derve(n) neme(n)/
oft de p(rese)ntacie van arnde te aenveerde(n) he(n) des/
gedragen(de) totte(n) rechte Es gewesen bijden scepen(en) t(er)/
manissen smeyers dat de voirs(creven) jan ende marie/
dach voir all neme(n) sulle(n) om hoe(re)n thoen te volleyde(n)/
oft sculdich sijn de p(rese)ntacie aen te neme(n) van hue(r)/
p(ar)tie(n) als bove(n) gebuert In scampno decembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters