SAL7384, Act: V°267.4-R°268.1 (491 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°267.4-R°268.1  
Act
Date: 1490-12-29

Transcription

2019-08-04 by fernand BERTRAND
Item jan de witte molde(r) heeft gelooft der weduwe(n) henr(ix)/
van vlaende(re)n sesse pet(er)s ende eene(n) halve(n) Elcke(n) pet(er) te
//
xviii stuv(er)s Alle maenden van nu voirtaene ix stuv(er)s/
d(air)aff tot dat al betaelt sal sijn quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] Ende oft/
e(n)nige maend dand(er) v(er)reycte ombetaelt soe soudt all/
gevalle(n) sijn ende soe soude de weduwe tgeheel gebreck/
moege(n) uutpanden ende v(er)reycken met rechte aen jans/
goede ende dit voir trest vand(er) huyshue(re)n van acht/
pet(er)s die magriete smeets des voirs(creven) jans sust(er) docht(er)/
verseten heeft van eene(n) geheelen jae(r) ind(en) huyse d(er) selv(er)/
weduwen gelegen inde bieststrate tege(n) de donderbusse/
sond(er) de boete(n) ende rastac(ien) die de weduwe voirs(creven) h(ier)inne/
uutgeleecht heeft die hij oick sall moete(n) voldoen en(de)/
de voirs(creven) jan sal tsijnd(er) lossingen en(de) vestich(eit) te hemw(er)t/
neme(n) sijnd(er) voirs(creven) nichte(n) gerasteerde goede cor(am) hove/
burg(imagistr)[o] decembr(is) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters