SAL7384, Act: V°286.2 (518 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°286.2  
Act
Date: 1491-01-13

Transcription

2019-10-10 by fernand BERTRAND
Want henricus hanckart [secretar(is) d(er) stadt va(n) loven(e)] geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) ond(er) den ande(re)n tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve ywens schoerwege ende henricx/
cordewaens geheten vand(er) hulst soe wair die gelege(n)/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en)/
meye(r) van cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) te bynckem/
Alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de)/
de(n) voirs(creven) yweyne ende henr(icke) dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(e) doen besceyden oft zij hen dair tege(n) hadde(n)/
willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hem dair tegen oppone(re)nde den voirs(creven)/
geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe verre dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen bij rappoirte giel(is) eveloege/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe ende dach besceydinge geschiet te zijne/
gewesen hebben met vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en)/
houden soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es In scampno januarii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters